שמלות ערב למלאות

שמלות ערב לנשים מלאות, לאורך ההיסטוריה נשים נהגו ללבוש שמלות ערב המגלות טפח {רצוי} ומכסות טפחיים{שאינם מחמיאים}.
בעבר הודות לשמלות ערב היה אפשר לעמוד על סטאטוס האישה מבחינה כלכלית וחברתית. ישנו פתגם האומר "אדם חכם ניכר בלבושו ובדיבורו". אכן כן, הלבוש מעביר מסרים בלתי מילוליים על מהותו האישית, התרבותית, החברתית ואורח חייו של לובשם.

המושג ערב מציין את שעת הדמדומים עירוב של יום ולילה,  הזמן שבין שקיעת החמה ולפני רדת הלילה ומהווה טרנספורמאציה מיום ללילה.
המונח ערב נקשר, גם בין היתר, לאירועים מכוננים בחיי הפרט והקהילה, כגון ערב שבת, ערב חג, ערב קבלת פרס... ערב חתונה ועוד.
כל האירועים המכוננים והחשובים נערכים בערב ולא בשעות הבוקר או הצהריים.

בערב מכונן המובחן וניכר משאר הערבים, הסוחף וגורף את כל חושינו ונימינו ומביאנו להצפה רגשית עילאית, קיים רצון רב לתת ביטוי ל"אני" ול"עצמי" שיבוא לידי ביטוי מובהק. כמו כן, גם הנשיות ויופייה הבלתי נלאה יבואו לידי מיצוי בשיא עוזם. מכל מקום שמלות ערב למלאות והודות להן ניתן להשיג את התוצאה המנצחת בערב המכונן.
 
כאשר אנו אומרים שמלות ערב למלאות למה כוונתנו בכך ? ניתן לומר שכאשר אומרים שמלת ערב, אין הכוונה לעוד שמלה מצויה, אלא הרבה מעבר לכך הכוונה הינה לשמלה בעלת הופעה פנומנאלית המעוצבת בהידור רב ומרגשת את העוטה אותה ואת המתבוננים בה, המעוררת השראה עילאית ומקנה לעוטה אותה הגמוניה על שאר הנשים שבסביבתה בשל מובחנותה הנחרצת משאר השמלות המצויות בשפע.

שמלות ערב לנשים מלאות

מעבר ליופיין וההדרן של  שמלות ערב למלאות יש לשים לב למספר פרטים חשובים: על שמלות ערב למלאות להיות נוחות ונעימות, שאם לא כן, הדרן ויופיין יהיה בטל בשישים. נעלי עקב הולמות היכולות להעניק נופך רב באופן משמעותי להופעה.

כיום קיימות אופנות לרוב הפונות אל נשים מלאות שלהן מלאי בלתי נלאה של שמלות ערב למלאות המטיבות עימן ומקנות להן נראות מהודרת ויפיפייה.

 

 


סגור
סגור